Generalforsamling 27. marts '23

Årets generalforsamling er planlagt til mandag 27. marts kl. 19.

Alle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2023.
Forslag til ændring af vedtægter eller ordensregler bedes opstillet således:
● Din motivering af forslaget
● Nuværende tekst
● Den tekst du foreslår

Der skal vælges suppleanter, bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst en ny kasserer, da Else har valgt at stoppe efter mange år på posten. Hvis du kunne tænke dig at involvere dig i bestyrelsesarbejdet – enten som suppleant, bestyrelsesmedlem eller som kasserer – og vil vide mere om arbejdet, så kontakt bestyrelsen.


Der lukkes for vandet

Der lukkes for vandet lørdag 26. november fra kl. 10.
Husk at lukke stophanen til din have. Vi opfordrer til at lade den være lukket hele vinteren.


Nyhedsbrev, oktober

Så er årets sidste nyhedsbrev udsendt. Tjek om bestyrelsen har din aktuelle e-mail, hvis du ikke har modtaget noget.

Bemærk bl.a.:
● Der kommer containere til BÅDE haveaffald og storskrald, som kan benyttes på lørdag, 15. okt. kl. 12-14.
● For at containerne kan blive leveret og afhentet, skal porten til festpladsen være uaflåst fra. on. 12. okt. til ti. 18. okt.
● Affald hentes sidste gang efter følgende plan:
○ papir on. 26. okt.
○ pap og bioaffald to. 27. okt.
○ plast, metal, elektronik og 'restaffald' (de enkelte havers spande) ma. 31. okt.
● UNDGÅ at putte noget i spandene derefter!


Rotteræs

Kommunens råd mod rotter:
● Fjern græsfrø, blomsterløg, madvarer fra skur eller hus, eller opbevar det i tætte beholdere.
● Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
● Beskær beplantning op ad huset til ca. 1 m fra tagkonstruktion.
● Hæv brændestabler ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under dem.
● Ryd op på grunden og omkring huset.
● Undgå at fodre katte og hunde udenfor.
● Undgå fuglefodring, hvis der er set rotter.

Hvis der ses en rotte: Anmeld det på kk.dk/rotter eller på tlf. 33 66 58 17 i dagtimerne (og 33 66 25 85 efter kl. 15 samt i weekenden).


Orden i papirerne

Følgende dokumenter er blevet opdateret og kan hentes i nyeste version nederst på siden Bestyrelse og vedtægter:
Strandbos vedtægter
Referat fra generalforsamling 2022
Driftsregnskab og status for 2021
Budget for 2022
Oversigt over priser i Strandbo.


Loppemarked

Loppemarked på havegangene og på festpladsen afholdes lørdag 2. juli kl. 11-16.

For at planlægge og annoncere bedst muligt beder arrangørerne om, at sælgere tilmelder sig inden 12. juni på mail info@hf-strandbo.dk eller telefon/sms 52 90 69 20 – eller med en seddel i postkassen hos Gitte & Frank, Engvej 67U. Oplys gerne ved tilmelding, hvad du sælger.


Høring om kommende parkeringszone

Kommunen har planer om at begrænse parkering i vores område, så der kan parkeres gratis i op til tre timer, og beboere kan få licens til parkering ud over det, men at licenser ikke udstedes, hvis man ikke har folkeregisteradresse i området.
Sagen er i høring og bestyrelsen opfordrer alle til inden 4. juli at skrive et høringssvar og gøre opmærksom på, at vi som haveejere er beboere i området en stor del af året og derfor bør have samme muligheder som de faste beboere.


Nyhedsbrev for maj + referat

Der er udsendt referat af generalforsamlingen pr. mail. I samme mail er et kort nyhedsbrev for maj måned, bl.a. med følgende punkter:
● Åbent Hus i juni flyttes til 14. juni kl 18.30 (kalenderen er opdateret).
● Man må gerne deltage i fællesarbejde på en anden dag end dén ens have er knyttet til. Det kræver ikke besked på forhånd. Bare mød op.
● Der arbejdes på at få hjælp af kommunen til at holde antallet af ræve nede. De er fredet ind til juli (mens der er unger), men man må gerne sørge for, at de ikke kan spise af affaldsspandene eller flytte ind under huse og terrasser.


Tømning af havernes skraldespande

I år bliver skraldespandene tømt om mandagen i Strandvejsafdelingen, men om torsdagen på Engvej.

Detaljer, også om tømning af fælles genbrugscontainere til pap, papir, plastic, metal og bioaffald, kan ses på Afhentningskalenderen.


Nyhedsbrev, april

Der er udsendt nyhedsbrev for april til alle, hvis e-mail bestyrelsen har. Læs bl.a. om:
● Standerhejsning 24. april kl. 10.
● Som noget nyt behandles godkendelse af nye andelshavere, overdragelse af haver og ændring af andelsbeviser ved Åbent Hus (se kalenderen). Giv derfor gerne på forhånd besked om sager, så bestyrelsen kan have det nødvendige klar.
● Der søges frivillige til bl.a. flaghejsning.


Vand

Sæsonen er i gang! Der er åbnet for vandet. (Undtagelser: De to toiletbygninger + Fælleshuset).


Generalforsamling 23. marts kl. 19

Der er udsendt indkaldelse til årets generalforsamling, som finder sted 23. marts kl. 19 på Krunch.

Bemærk at der mangler et bestyrelsesmedlem og en revisor (bilag 4, s. 21).


Tilbud på eftersyn af varmepumper

Lennart fra SMT Varmepumper, der har haft en del kunder i foreningen i tidens løb, skriver at han i år har tilbud på eftersyn i haveforeninger i maj-juni. Tider kan bookes på smt-varmepumper.onlinebooq.dk.

(Der er i øvr. ingen særlige aftaler mellem SMT Varmepumper og foreningen; oplysningen viderebringes blot, fordi den måske kan være nyttig for nogle andelshavere).


Løbsk røgalarm

Vi har fået en henvendelse om at der et eller andet sted i Strandbo Søndre Gang mod Strandvejen er en røgalarm der larmer. Naboerne mener det er en alarm der er ved at løbe tør for strøm. Det generer naboerne, så kig ud til jeres haver og tjek jeres røgalarmer.


Nyhedsbrev, december

Der er udsendt nyhedsbrev for december til alle, hvis e-mail bestyrelsen har. Læs bl.a. om:
● Generalforsamling 23. marts kl. 19 på Krunch.
● Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 15. februar 2022. Se i nyhedsbrevet om udformning af forslag.
● Der skal på generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
● Der er også brug for deltagere til et festudvalg, som skal planlægge Strandbos 91-års fødselsdag, der fejres 6. aug.

Desuden en påmindelse om, at nye andelshavere skal godkendes af bestyrelsen. Se nyhedsbrevet vedr. proceduren.


Håndværkere

Bestyrelsen har udarbejdet en liste over håndværkere, som tidligere har udført godt arbejde i foreningen. Der er ingen særlige aftaler e.l. med de pågældende. Listen er en hjælp til andelshavere, som ikke véd hvor de skal ringe hen. Den ligger under "Praktiske oplysninger" her på siden.


Sæsonens sidste nyhedsbrev

Så er nyhedsbrevet for september tilgængeligt. Der er bl.a.:
● Vigtige datoer i forbindelse med sæsonens afslutning og den næstes begyndelse (se også kalenderen).
● Ikke mindst: Der må ikke overnattes efter sæsonens afslutning 31. okt. Der bliver lukket for vandet 14. nov., og hver haves stophane skal lukkes inden da.
● En påmindelse vedr. næste års generalforsamling 23. marts: Forslag der ønskes behandlet, må meget gerne indsendes til bestyrelsen allerede nu, så generalforsamlingen kan forberedes bedst muligt. Se nærmere i nyhedsbrevet.


Udlån af haver

Hvis du vil søge tilladelse til at udlåne dit hus til familie i en kortere periode, er du velkommen til at møde op på et bestyrelsesmøde, men du kan også bare sende din anmodning på info@strandbo.dk.


Leje af klubhuset

Huset udlejes for et døgn ad gangen. Hvis ikke andet er aftalt, er lejeperioden fra kl. 8.00 til kl. 8.00 næste dag. Der er særligt rift om lørdage og søndage, så hvis du vil holde en lang fest og først rydde op søndag formiddag, skal du leje huset for 2 døgn. Henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus.


Opfordring: ajourfør din BBR

Ved hussalg kan der opstå vanskeligheder, hvis oplysningerne om ens have i Bygnings- og Boligregisteret ikke er opdateret. Bestyrelsen opfordrer alle til at få opdateret deres BBR-meddelelse, hvis det er muligt. Se evt. Københavns Kommunes side om BBR.


Genbrugscontainere på foreningens fælles affaldspladser

Pas på med sorteringen, når du putter ting i de fælles genbrugsbeholdere:
● Pap, metal og plastic skal i hver sin beholder.
● Der må ikke komme fx juice-kartoner i containeren til pap.
● Beholderne må ikke overfyldes. De skal kunne lukkes helt. Hvis der ikke er plads, må du tage dit affald med tilbage og putte det i din egen skraldespand e.l.
● Beholderne er ikke en erstatning for kommunens genbrugsstationer. Hvis du har fx store mængder pap, der skal smides ud, så tag det med på genbrugsstationen. Den nærmeste ligger på Vægtergangen 1300 meter fra vores forening og er åben fra kl. 10 onsdag-søndag (ma.-ti. lukket).nach oben