Hække spærrer for skraldebilen

Renovationsfolkene påpeger på, at nogle hække på Engvej 67 vokser for langt ud til at skraldebilen kan komme til. Vær opmærksom på, om din hæk skal klippes ind.


Nyhedsbrev for maj

Der er udsendt nyhedsbrev, inkl. referat fra den ekstraordinære generalforsamling og invitation til årets loppemarked, til andelshavernes e-mail.


Ny kasserer, referater m.m.

Bestyrelsen er fuldtallig, efter at Christine Poulsen, Signelilvej 92, blev valgt som kasserer på den ekstraordinære generalforsamling 13. maj.

Referat af årets ordinære generalforsamling, såvel som seneste driftsregnskab og budget for indeværende år kan findes under Bestyrelse og vedtægter.


Mød din nabo og vælg en kasserer

Der er ekstraordinær generalforsamling på fællespladsen lørdag 13. maj 12.00. med henblik på at vælge en kasserer til foreningen – evt. ved at ændre vedtægterne, så en person der ikke er andelshaver, men fx gift med en andelshaver, kan bestride posten.

Kom glad. Der åbnes for containere til haveaffald og storskrald straks efter generalforsamlingen.


Kortvarig lukning for vandet

Der bliver lukket for vandet onsdag 3. maj kl. 8-10 i Strandvejsafdelingen, da der skal udbedres efter en vandskade.


Nyhedsbrev for april 2023

Årets første nyhedsbrev er udsendt pr. mail. Indhold bl.a.:

● Standerhejsning med croissanter m.m. sø. 23. april kl. 10.00 på fællespladsen.
● Ekstraordinær generalforsamling 13. maj kl 12.00 på fællespladsen. Vedtægtsændring mhp. valg af kasserer. Dagsorden og forslag udsendes pr. mail senest 8 dage før.
● Datoer for åbent hus (se også kalenderen).
● Mulighed for spuling af kloakker ti. 2. maj: Se nærmere i nyhedsbrevet.


Generalforsamling 27. marts '23

Indkaldelse til årets generalforsamling er udsendt til andelshaverne pr. mail.
Generalforsamlingen finder sted mandag 27. marts kl. 19 i Restaurant Krunchs selskabslokale, Øresundsvej 14.


Der åbnes for vandet

Det er planlagt at åbne for vandet så tæt på sæsonstart som muligt, forhåbentlig lørdag 25. marts. Der udsendes besked pr. nyhedsbrev, når det nærmer sig.
Alle haver skal have lukket for stophanen ud mod den fælles vandforsyning senest onsdag den 22. marts kl 10, så der kan åbnes for vandet, så snart forholdene tillader det.


nach oben