Så er vi i gang

Der er vand i hanerne.


Sæsonstart og vand i hanerne

Sæsonen 2024 begynder 1. april, som er påskedag.

Der åbnes for vandet så tæt på sæsonstart som muligt, forhåbentligt lørdag den 23. marts. – Der kommer besked i mail og på Facebook, når det nærmer sig.

Alle haver skal have lukket for stophanen ud mod den fælles vandforsyning senest onsdag den 20. marts kl. 10.00. (Man kan roligt gøre det tidligere, hvis man ikke allerede gjorde det i efteråret. Der er ingen fordel ved, at den står åben). Der kommer besked via Facebook, når der må åbnes for hanerne.


Generalforsamling 20. marts

Årets ordinære generalforsamling finder sted onsdag 20. marts kl. 19.00 i Restaurant Krunchs selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S.

Du kan se indkaldelse, regnskab og budget her, men de er også udsendt til medlemmerne som e-mail.


Fra kommunen om parkering

I dagtimerne (8.00-22.00) må gæster fremover kun parkere i tre timer på vejen omkring Strandbo. Vi kan som haveejere på 1 licens pr. have til heldagsparkering i havesæsonen, dvs. fra 1.april til 30. september.

Hent kommunens vejledning her.


Nyhedsbrev for december

Der er udsendt Nyhedsbrev for december til andelshavernes mailadresser:

● Husk generalforsamlingen 20. marts, og frist for indsendelse af forslag 15. februar. (Se detaljer lige her nedenunder)
● Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og (mindst) en revisorsuppleant. Se detaljer i nyhedsbrevet.
● Nyt om parkering: Fra 1. dec. er der 3-timers parkering på alle veje omkring Strandbo på hverdage kl. 8-22. I havesæsonen (apr.-okt.) vil haveejere kunne få licens til at parkere længere. Vi ved endnu ikke hvordan man søger om denne licens. Mere nyt følger.


Generalforsamling 2024

Næste års generalforsamling forventes afholdt on. 20. marts.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes senest 15. februar. Send det gerne i god tid, så bestyrelsen kan nå at tale med dig om det, hvis noget ønskes uddybet.
Hvis et forslag indebærer ændringer til vedtægter eller ordensreglement, skal det indeholde:
○ Begrundelse for forslaget.
○ Den eksisterende tekst/paragraf der foreslås ændret.
○ Den nye tekst/paragraf som den foreslås vedtaget.
○ Eventuelle konsekvensrettelser for resten af vedtægter/ordensreglement.


nach oben