Praktiske oplysninger

kolonihavehus

Der er tilladelse til beboelse i foreningen fra 1. april til 31. oktober.

Skraldespande tømmes fra begyndelsen af april til slutningen af oktober.

Der bliver åbnet for vandet omkring påske, hvis der ikke er frost i jorden (se nærmere under "Kalender" og "Nyheder"), og lukket omkring november. Sørg for at din stophane er lukket, når hovedhanen åbnes til påske – ellers kan det medføre både spild og vandskade.

Der arrangeres fælles indsamling af storskrald en søndag i forår og efterår, begge dage kl. 10.00-12.00.

Sæsonen indledes med festlig standerhejsning.

Bestyrelsen holder åbent hus i Klubhuset på tirsdage kl. 19.00-19.30 sæsonen igennem (se kalenderen). Man er velkommen til at komme forbi med ris, ros og gode idéer.

Ekstra nøgler til lågerne ind til Strandbo kan købes hos Jane, Signelivej 59, for kr. 400,-. Hvis nøgler mangler, når en have sælges videre, betales et gebyr på kr. 400,-.

Leje af klubhuset til private arrangementer sker ved henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus (se kalenderen).

Ved tilbygning eller nybyggeri: Følg foreningens Vejledning til ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bebyggelse, tilbygning eller ombygning.

Ved køb og salg af andel: Læs listen At tænke på ved køb og salg af andelshave i Strandbo.

Til brug ved køb og salg m.m. kan du her hente driftsregnskab og status for 2016 samt budget for 2017.


Ordensregler og vedtægter

Svar på mange praktiske spørgsmål kan også findes i Strandbos ordensregler og i foreningens vedtægter.


Strandbo som bog

En oversigt over alle lodder i Strandbo – med billede af alle huse og oversigt over andelshaverne siden foreningens oprettelse – er blevet samlet af Tommy Schøtt-Hansen (Engvej 65-G) og Claus Josefsen (Signelilvej 93). Den blev vist frem på papir på generalforsamlingen i år, og den kan nu også hentes som PDF-fil via dette link. Bemærk: Filen fylder 18 MB, da der er mange flotte billeder i den.

Der arbejdes på at lave en udgave her på siden, hvor man kan slå ét hus op ad gangen.