Der er tilladelse til beboelse i foreningen fra 1. april til 31. oktober.

Skraldespande tømmes fra begyndelsen af april til slutningen af oktober.

Der bliver åbnet for vandet omkring påske, hvis der ikke er frost i jorden (se nærmere under "Kalender" og "Nyheder"), og lukket omkring november. Sørg for at din stophane er lukket, når hovedhanen åbnes til påske – ellers kan det medføre både spild og vandskade.

Der arrangeres fælles indsamling af storskrald og haveaffald på enkelte søndage kl. 12.00-14.00; se kalender.

Bestyrelsen holder åbent hus i Klubhuset en gang månedligt kl. 18.30-19.00 i sæsonen (se kalenderen). Man er velkommen til at komme forbi med ris, ros og gode idéer. Hvis det drejer sig om godkendelse af nye andelshavere, overdragelse af haver og ændring af andelsbeviser: Giv gerne besked på forhånd.

Hvis man ser en rotte i haverne, skal det anmeldes på denne web-adresse (scroll ned og klik på "Meld en rotte online"). Husk at fortælle, hvor bæstet er set.
Er der rotter inden døre, så ring 33 66 58 17 (direkte forbindelse), uden for almindelig arbejdstid dog 33 66 25 85. Så rykker kommunen ud.

Ekstra nøgler til lågerne ind til Strandbo kan købes hos Jane, Signelivej 59.

Leje af klubhuset til private arrangementer sker ved henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus (se kalenderen).

Oversigt over priser, gebyrer m.m.

Liste over håndværkere.

Ved tilbygning eller nybyggeri: Følg foreningens Vejledning til ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bebyggelse, tilbygning eller ombygning.
Se desuden disse to vejledninger fra Københavns Kommune:
Vejledning om ny praksis for byggetilladelser.
Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver uden jordforurening.

Ved køb og salg af andel: Læs listen At tænke på ved køb og salg af andelshave i Strandbo.

Til brug ved køb og salg m.m. kan du her hente Driftsregnskab og status for 2021 og Budget for 2022.


Ordensregler og vedtægter

Svar på mange praktiske spørgsmål kan også findes i Strandbos ordensregler og i foreningens vedtægter.


Strandbo som bog

En oversigt over alle lodder i Strandbo – med billede af alle huse og oversigt over andelshaverne siden foreningens oprettelse – er blevet samlet af Tommy Schøtt-Hansen (Engvej 65-G) og Claus Josefsen (Signelilvej 93). Den kan hentes som PDF-fil via dette link. Bemærk: Filen fylder 18 MB, da der er mange flotte billeder i den.