Løbsk røgalarm

Vi har fået en henvendelse om at der et eller andet sted i Strandbo Søndre Gang mod Strandvejen er en røgalarm der larmer. Naboerne mener det er en alarm der er ved at løbe tør for strøm. Det generer naboerne, så kig ud til jeres haver og tjek jeres røgalarmer.


Nyhedsbrev, december

Der er udsendt nyhedsbrev for august til alle, hvis e-mail bestyrelsen har. Læs bl.a. om:
● Generalforsamling 23. marts kl. 19 på Krunch.
● Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 15. februar 2022. Se i nyhedsbrevet om udformning af forslag.
● Der skal på generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
● Der er også brug for deltagere til et festudvalg, som skal planlægge Strandbos 91-års fødselsdag, der fejres 6. aug.

Desuden en påmindelse om, at nye andelshavere skal godkendes af bestyrelsen. Se nyhedsbrevet vedr. proceduren.


Håndværkere

Bestyrelsen har udarbejdet en liste over håndværkere, som tidligere har udført godt arbejde i foreningen. Der er ingen særlige aftaler e.l. med de pågældende. Listen er en hjælp til andelshavere, som ikke véd hvor de skal ringe hen. Den ligger under "Praktiske oplysninger" her på siden.


Sæsonens sidste nyhedsbrev

Så er nyhedsbrevet for september tilgængeligt. Der er bl.a.:
● Vigtige datoer i forbindelse med sæsonens afslutning og den næstes begyndelse (se også kalenderen).
● Ikke mindst: Der må ikke overnattes efter sæsonens afslutning 31. okt. Der bliver lukket for vandet 14. nov., og hver haves stophane skal lukkes inden da.
● En påmindelse vedr. næste års generalforsamling 23. marts: Forslag der ønskes behandlet, må meget gerne indsendes til bestyrelsen allerede nu, så generalforsamlingen kan forberedes bedst muligt. Se nærmere i nyhedsbrevet.


Udlån af haver

Hvis du vil søge tilladelse til at udlåne dit hus til familie i en kortere periode, er du velkommen til at møde op på et bestyrelsesmøde, men du kan også bare sende din anmodning på info@strandbo.dk.


Leje af klubhuset

Huset udlejes for et døgn ad gangen. Hvis ikke andet er aftalt, er lejeperioden fra kl. 8.00 til kl. 8.00 næste dag. Der er særligt rift om lørdage og søndage, så hvis du vil holde en lang fest og først rydde op søndag formiddag, skal du leje huset for 2 døgn. Henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus.


Opfordring: ajourfør din BBR

Ved hussalg kan der opstå vanskeligheder, hvis oplysningerne om ens have i Bygnings- og Boligregisteret ikke er opdateret. Bestyrelsen opfordrer alle til at få opdateret deres BBR-meddelelse, hvis det er muligt. Se evt. Københavns Kommunes side om BBR.


Genbrugscontainere på foreningens fælles affaldspladser

Pas på med sorteringen, når du putter ting i de fælles genbrugsbeholdere:
● Pap, metal og plastic skal i hver sin beholder.
● Der må ikke komme fx juice-kartoner i containeren til pap.
● Beholderne må ikke overfyldes. De skal kunne lukkes helt. Hvis der ikke er plads, må du tage dit affald med tilbage og putte det i din egen skraldespand e.l.
● Beholderne er ikke en erstatning for kommunens genbrugsstationer. Hvis du har fx store mængder pap, der skal smides ud, så tag det med på genbrugsstationen. Den nærmeste ligger på Vægtergangen 1300 meter fra vores forening og er åben fra kl. 10 onsdag-søndag (ma.-ti. lukket).nach oben