Kalender for sæsonen 2022

13. jan. kl. 19.30: Bestyrelsesmøde.
9. feb. kl. 18.00-18.30: Åbent hus v/ bestyrelsen. Sted oplyses senere.
15. feb. Allersidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen.
23. marts Generalforsamling på Krunch, Øresundsvej 14.