Nyheder

kolonihavehus

Generalforsamling

Der er generalforsamling on. 18. marts kl. 19:00 på Krunch, Øresundsvej 14. Se nærmere i nyhedsbrev for januar/februar. Seneste dato for indsendelse af forslag er 15. februar. Indkaldelse udsendes i starten af marts.

Der er brug for to nye personer i bestyrelsen. Hvis man er klar til at tage sin første – eller en ny – tur for Strandbo som medlem eller suppleant, så kontakt gerne bestyrelsen forud for generalforsamlingen på info@strandbo.dk, eller ring til Jesper på 53 86 96 00.


Der lukkes for vandet

Nu går den ikke længere. Der bliver lukket for vandet søndag 5. jan. fra kl. 12. Vi ses til foråret.


Årets sidste nyhedsbrev

Så er nyhedsbrev for årets sidste måneder tilgængeligt. Du har også fået det pr. mail, hvis bestyrelsen har din adresse.

Læs bl.a. om
● Vand og vintervejr: Bestyrelsen afventer de næste ugers vejrudsigt, inden det besluttes, hvornår der skal lukkes for vandet.
● Nyt fra mødet med Københavns Kommune 14. oktober om lovliggørelse af byggeri i kolonihaver: Læs nærmere i nyhedsbrevet og i referat fra mødet med kommunen. Se også kommunens præsentation på mødet. Det samme materiale er udsendt med nyhedsbrevet.
● Generalforsamling 2020: Sæt kryds i kalenderen 18. marts.


Nyhedsbrev for september

Klik her for at hente september måneds nyhedsbrev, hvis du ikke har fået det pr. mail.

Der er bl.a. nyt om
● Bestyrelsens møde med Københavns Kommune 14. oktober kl. 18.00 i Fælleshuset om lovliggørelse af byggeri i kolonihaver. Alle der har lyst til at lytte med, er meget velkomne.
● Renovering af kantsten, fortov m.m. hos vores nabo, grundejerforeningen, som omfatter Amager Strandvej, Hagbardvej, Signelilvej, Liden Gunvers vej, Regitsevej og Roselillevej. Det foregår i september-oktober og har konsekvenser for parkering m.m.
● Åbent hus hos bestyrelsen 9. oktober kl. 19.00-19.30.


Nyhedsbrev for august måned

Klik her for at hente det seneste nyhedsbrev, hvis du ikke har fået det pr. mail.

Læs bl.a. om
● Låntagning i og pantsætning af haver i HF Strandbo
● Renovering af veje og fortov hos vores nabo Grundejerforeningen Strandbo i september-oktober. Projektet har konsekvenser for kørsel og parkering.
● Vedligeholdelse af hække, hegn og ’hundelortestien’
● Affaldshåndtering (husk at der ikke må stilles poser med flasker eller plastaffald ved siden af de fælles affaldsbeholdere. Hvis der ikke er plads, skal du tage det med hjem igen og selv skaffe det af vejen, fx i din egen affaldsspand)
● Lovliggørelse: Der bliver et orienteringsmøde i september/oktober
● Fællesarbejde den 14. September kl. 10.00-12.00: Engvej 65L-65X/Signelilvej 79-97
● Haveaffalds- og storskraldscontainer: 15. september kl. 10.00-12.00
● Åbent hus hos bestyrelsen 4. september og 9. oktober kl. 19.00-19.30.


Containerdag søndag 15. sept.

Der var kommet til at stå forkert dato i kalenderen, så man kunne tro at vi får containere til storskrald & grønt på en mandag. Det er søndag 15. sept. kl. 10-12. Beklager.


Rotter

Husk at anmelde rotter på dette link til Københavns Kommune. Det tager 1 minut. Hvis rotten står midt i dagligstuen, kan man også ringe 33 66 58 17.


Fødselsdagsfest lørdag 10. august

Strandbo holder fødselsdagsfest på lørdag, den 10. august. Dørene åbnes kl. 17, hvor bordene er dækket med duge. Vi spiser ca. kl. 18.
Medbring selv mad, drikke og service og godt humør.


Renovation og fibernet

Mandag den 5.8 var der problemer med afhentning af dagrenovation for nogle haver, fordi TDC's gravearbejde hindrede renovationsbilen i at komme frem.

Da bestyrelsen gav tilladelse til at TDC kunne lægge kabler til fibernet, var det en forudsætning at der skulle være fuld fremkommelighed for redningskøretøjer og renovationsbil på foreningens gange. Derfor har bestyrelsen kontaktet entreprenøren og bedt ham bringe forholdene i orden.


Kloakkerne bliver spulet på onsdag

Den årlige spuling af foreningens kloakker og eftersyn af rottespærrer vil foregå onsdag 7. august fra kl. 8.00, så sørg venligst for, at der ikke er noget på gangene, der hindrer kloakfolkets arbejde. Eftersynet foretages af vores faste kloakmester: Jonas Hansen, Thorskilde A/S. I forbindelse med eftersynet er det muligt for andelshaverne at få spulet egne kloakrør ved at kontakte Jonas på tlf.nr. 20 80 61 39. Prisen for spuling på egen grund er 600,- kr.


Nyhedsbrev for juli måned

Klik her for at hente det seneste nyhedsbrev, hvis du ikke har fået det pr. mail.

Der er blandt andet lidt om efterbehendling af årets havevandring, samt en reminder om fællesarbejde for Engvej 67A-67K og Signelilvej 63-77 den 3. august kl. 10.00-12.00.


Havevandring to. 27. juni

Bestyrelsen gennemfører havevandring førstkommende torsdag (27. juni) fra kl. 17. Se også udsendt e-mail. Der er fokus på følgende emner:
● Hækkene ud mod stier og pladser
● Stierne ud for den enkelte lod (ukrudt o.l.)
● Almindelig orden og ryddelighed i havernes. Især skal der helst ikke findes steder, hvor rotter kan slå sig ned.


Nyhedsbrev for juni måned

Nyhedsbrev for juni er netop udsendt på e-mail. Det kan også hentes her. Giv gerne bestyrelsen besked om din e-mailadresse, hvis du ikke har modtaget noget.

Læs bl.a. mere om:
● Sankt Hans' fest den 23.
● Havevandring den 27.
● Loppemarked den 29.

Og læs herunder om salg af haver og om brandveje og hække.


Salg af kolonihave

Når man sælger en have, skal andelshaverne igennem en lovliggørelsesproces hos Københavns Kommune, som bygger på de nye regler for nybyggeri. Den proces tager tid. Hvis man tænker på at sælge, bør man være opmærksom på den længere tidshorisont, som godkendelsesprocessen medfører. Kontakt endelig bestyrelsen på åbent hus, hvis I har spørgsmål.

Mange bruger ejendomsmægler eller advokat som rådgiver i forbindelse med salg. Bestyrelsen modtager i den forbindelse mange henvendelser fra sælgers rådgiver. Bestyrelsen kan ikke påtage sig at udfylde relevant information. Regnskaber, budget og anden dokumentation ligger tilgængelige nederst på siden Bestyrelse og vedtægter, og oplysninger om haveleje findes på andelshavers oversigt fra Betalingsservice.


Brandveje

Husk at alle gange og stier i Strandbo er brandveje. Derfor er det forbudt at parkere på stierne og på fællespladsen. Der må heller ikke stå byggematerialer, sække med sand og lignende på stierne. Brandbiler og ambulancer skal kunne komme frem.

Det samme gælder uden for Strandbos låger ud til Signelilvej og Engvej. Der må ikke stå biler foran lågerne – der skal være plads til, at store køretøjer (f.eks. den ugentlige skraldevogn) kan komme ind.

Også af hensyn til både ambulancer og skraldevogne: Klip gerne hækken godt tilbage inden årets havevandring. Ellers ender den i årenes løb med at rage længere og længere ud på stien. Det ser ikke kønt ud, lige når man har gjort det, men den bliver hurtigt grøn igen.


Nyhedsbrev for maj måned

Nyhedsbrev for maj er udsendt på e-mail, men kan også hentes her.

Læs bl.a. om følgende:
● TDC fibernet (tilmeldingsfrist 21. juni)
● Ny udgave af bogen Haveforeningen Strandbo
● Praktiske oplysninger


Opdatering af bogen Haveforeningen Strandbo

Tom og Claus arbejder på at opdatere bogen om Haveforeningen Strandbo. Læse mere i denne besked fra forfatterne, i månedens nyhedsbrev (se ovenfor) eller på opslagstavlerne.

Hvis du ikke vil have dit navn (og dit hus) registreret i bogen, skal du senest 1. juni 2019 give besked til Claus på mail: clausjosefsen6@gmail.com eller på Signelilvej 93.


Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen er nu udsendt, men kan også findes under Bestyrelse og vedtægter.

Samme sted finder man de nye vedtægter.

Bemærk også link til to vejledninger fra kommunen vedr. tilladelse til nybyggeri. De ligger på siden med Praktiske oplysninger.


Nyhedsbrev for april

Nyhedsbrev for april er udsendt på. e-mail, men kan også hentes her.

Læs bl.a. om følgende:
● Standerhejsning 28. april (morgenbolledamer og mænd søges)
● Fællesarbejde 4. maj for Engvej 67L-67V og Signelilvej 42-61
● Containerdag 5. maj kl. 10-12
● Rotteræs (se Københavns Kommunes brev om at komme bæsterne til livs)
● Tilstoppede kloakker (intet andet end urin, afføring og toiletpapir i kummerne, please!)
● Regler for udlån af ens kolonihave.


Hjertestarter

I år når Hjerteforeningen samler ind, går pengene til hjertestartere. Hvis mindst 15 af os går en rute og samler ind, får Strandbo en gratis hjertestarter og et hjertestarterkursus.

Elise From har efter aftale med bestyrelsen oprettet en gruppe til det formål. Indsamlingen finder sted søn. 28. april, altså samme dag hvor der er standerhejsning.

Tilmeld dig her (man kan deltage overalt i landet, ikke kun på Amager).

Hvis man har spørgsmål, kan Elise træffes i Fælleshuset 2. Påskedag, ma. 22. april, kl. 15.00, eller på Signelilvej 54 (tlf. 40561425) i ugen derefter.


Der åbnes for vandet lø. 16. marts

Endelig bliver der åbnet for vandet i Strandbo. Det sker lørdag 16. marts, og der er garanti for forårsstemning i haverne.

Husk at stophanen til din have skal være lukket! Stophanerne må ikke åbnes før kl. 14, når de vandkyndige har tjekket, at der ikke er utætheder i de fælles rør.


Generalforsamling 20. marts

Der er indkaldt til generalforsamling 20. marts 2019 kl. 19.00 i Restaurant Krunch's selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S.

Materialet er sendt til de adresser, bestyrelsen har, men man kan også hente indkaldelsen og forslag til nye vedtægter her (de eksisterende vedtægter ligger under "Bestyrelse og vedtægter").


2018

Der lukkes for vandet

Så kan vi desværre ikke trække denne fantastiske sæson længere. Der bliver lukket for vandet søndag d. 9. december kl. 10:00.

Hvis man har brug for råd og vejledning om vandrør etc., kan man møde op på dagen kl. 10:00 og få hjælp af vandmestrene. Ellers kan man følge disse råd:

Når der er lukket for vandet, er det en rigtig god idé, at man tager ud og åbner for alle vandhaner i sit hus og sin have i nogle dage (også stophane, hvis man havde lukket for dén); på den måde sikrer man, at det er luft og ikke vand, der står i rørene, når der bliver frost for alvor.

Hvis man har vandvarmer, bør den også tømmes. Og er man særligt forsigtig, kan man hælde en lille sjat sprinklervæske ned i vandlåse på vaske og toilet, hvor der vil stå vand vinteren over. Inden det gøres, bør man trække ud, så cisternen ikke står fuld. Ved hård frost kan den sprænges.

Hvis man har en aftapningshane (den vil typisk sidde nede i en brønd, evt. under stophanen), er det godt også at åbne den, så den sidste sjat vand kan løbe ud. Efter et par dage kan alle haner lukkes (og alle haner, inkl. stophane, SKAL lukkes inden de frivillige åbner for hovedhanen til foråret).


Stadig vand i hanen

Lukning for vandet er udsat på ubestemt tid. Så længe der ikke er udsigt til frost, ville det være fjollet, at man ikke kan bruge vand, når man ser til sin have. Der bliver givet besked, når vejrudsigten siger, at der skal lukkes.


Når der lukkes for vandet

Der lukkes for vandet midt i november, afhængig af vejret. Det nøjagtige tidspunkt meddeles, når vi nærmer os. Hvis nye i foreningen er i tvivl om, hvordan man får lukket for vandet, kan man møde op på dagen. Så vil et par hjælpsomme og erfarne folk give et råd med på vejen – eller måske endda en hånd.


Vinterforholdsregler

Fjern nedfalden frugt og andet spiseligt fra haven, inden du lukker for vinteren. Så fodrer du ikke rotterne.
Husk at holde lågerne låst døgnet rundt. Så gør vi det heller ikke nemmere for indbrudstyve.


Storskrald og haveaffald 16. sept.

Der kan afleveres storskrald og haveaffald 16. sept. kl. 10.00-12.00. Det er ikke tilladt at komme noget i containerne uden for dette tidsrum, da Strandbo er forpligtet til at sikre, at containerne kun indeholder det tilladte, og at de ikke er overfyldte. Containerne opstilles som vanligt på hhv. Engvej og festpladsen i Strandvejsafdelingen.

Disse ting må gerne komme i containeren:

Disse ting må IKKE komme i containeren:


Brændeovne

Der er et par måneder tilbage af sæsonen for dem, der kan holde varmen. Til de af jer, der fyrer med brændeovn, husk at tage hensyn til jeres naboer, få renset skorstenen årligt og vær sikre på, at det I brænder af, også er lovligt.


Nybyggeri

Bemærk at Københavns Kommune for tiden er meget langsomme i deres sagsbehandling af anmodning om byggetilladelse. Det skyldes bl.a., at kommunen er ved at give sin egen sagsbehandling et serviceeftersyn. Det kan derfor være en overvejelse værd at vente lidt med at bygge om, hvis ikke det er presserende. Bestyrelsen er også påvirket af dette, idet vi har ventet i flere måneder på behandling af vores supplerende tinglysningsdeklaration, som vi på Generalforsamlingen 2018 blev enige om at få på plads. Vi er i dialog med Københavns Kommune og orienterer, når der er nyt at berette.


Havevandring 14. august 2018

Bestyrelsen gennemfører havevandring 14. august fra kl. 18. Der er fokus på følgende emner:
1. Foreningens hække mod stier og pladser: Vækstbetingelser, herunder afstand til dominerende store træer, grene og buske og anden dominerende beplantning i hækkene.
2. Stiernes renholdelse ud for den enkelte lod: Uønsket ukrudt o. l.
3. Havernes almindelige orden og ryddelighed. Herunder forebyggelse af arne- og opholdssteder for rotter og andre uønskede dyr.
Hvis du er hjemme, tager vi snakken, hvis ikke lægger vi en note hvis der er noget at udsætte.


Nyhedsbrev august måned

Du kan downloade Nyhedsbrevet for august måned her. Det er også sendt til din e-mail, hvis bestyrelsen har den.


Fællesarbejde

Husk fællesarbejde for Engvej 67 og Signelilvej 79-97 den 5. aug. kl. 10.00-12.00.


Havevandring

I år forventer vi at afholde havevandring medio august. Den præcise dato følger snarest.


Ingen fødselsdagsfest

Ingen har haft mulighed for at stå for årets fødselsdagsfest. Hvis nogen alligevel har lyst til at samles, er fælleshuset til rådighed lørdag den 11. august.


Udlån af haver

Der er en del venlige henstillinger om affald, bilkørsel, parkering m.m. i denne måneds nyhedsbrev. Det meste er ting, som alle medlemmer godt véd i forvejen. Men en del af os låner af og til vores have ud til folk, der ikke kender reglerne. Bestyrelsen opfordrer til, at man forklarer sine gæster, hvordan tingene bør foregå, så vores lille grønne plet herude bliver ved med at være et dejligt og velfungerende sted.


Bioaffald og plast: Flere spande på vej

Man kan for tiden risikere at gå forgæves med bioaffald. Så må man desværre putte det i sin egen affaldsspand. Bestyrelsen er i kontakt med Københavns Kommune om at få flere spande til både bioaffald og plast. (Plast kan for tiden kun afleveres på Engvej 67).


Containere til haveaffald

Bestyrelsen er ved at se på, om vi kan aflevere haveaffald mere end to gange pr. sæson. Der kommer besked, når mulighederne er afdækket.


Affald ”til overs”

Alle må gerne hjælpe til med at sikre, at vores affaldspladser ikke bliver en losseplads for det, man ikke kan komme af med i egen affaldsspand. Renovationen fjerner ikke ting, der er efterladt ved siden af spande og containere. Sørg selv for det – ellers tørrer du blot problemet af på din nabo.


Trafik

Der er stigende biltrafik på Strandbos gange og på festpladsen. Al kørsel skal ske i lav fart af hensyn til beboere – ikke mindst vores børn. Og man bør kun køre en bil ind i foreningen, når det er nødvendigt, fx ved levering af tunge varer eller afhentning af gangbesværede. Vi bør minde vores gæster, håndværkere og øvrige om, at det er sådan.
Bestyrelsen opfordrer til, at den store del af lågen til Signelilvej holdes lukket (men ikke låst), så biler må stoppe op, inden de kører ind i foreningen.


Parkering

Biler bliver stadig oftere parkeret foran vores porte. Portene er brandveje. Selv om der er fredfyldt i Strandbo, kan der blive behov for at køre en brandbil, ambulance eller andet ind af portene. Derfor er det meget vigtigt, at brandvejene holdes fri.


Affaldsnyt

Sortering af bioaffald er en succes. Faktisk er successen vokset op over kanterne på affaldsbeholderne. Der er bestilt flere beholdere hos Københavns Kommune. Indtil de kommer, så husk: Man må IKKE ikke sætte de grønne poser på jorden ved siden af spanden, hvis den er fyldt. Det er en ren frokostbuffet for rotter! Hvis der ikke er plads, bliver man nødt til at smide det ud i sin egen skraldespand. De nye beholdere kommer snart.

På begge sider af metroen har der været problemer med flasker, pap og andet ”ureglementeret” affald, der er smidt ved siden af affaldsbeholderne. Det går ikke! Der er flaskecontainere flere steder i nærheden af foreningen: Én ved den lille købmand på Engvej 77, én for enden af Italiensvej ved Strandvejen, og én ved Netto på Backersvej.


Nyhedsbrev juli måned

Du kan downloade Nyhedsbrevet for juli måned her. Det er også sendt til din e-mail, hvis bestyrelsen har den.


Nyt fra Radius om elskabe

Radius har svaret på foreningens henvendelse om placering af elskabe: Hvis der er fare for oversvømmelse, vil Radius afbryde elforsyningen i det berørte område og først genindkoble den, når der ikke er nogen risiko længere. Du kan se en samlet redegørelse for bestyrelsens forespørgsel og Radius' svar her.


Nyhedsbrev juni måned

Du kan downloade Nyhedsbrevet for juni måned her. Det er også sendt til din e-mail, hvis bestyrelsen har den.


Fællesarbejde

Husk fællesarbejde for Signelilvej 24-41 og 63-77 den 17. juni kl. 10.00-12.00.


Lågerne mod Engvej

Der har i maj måned været problemer med to af lågerne . Begge låger er nu midlertidigt repareret af lokale helte med hænderne skruet rigtigt på (tak til Kurt og Tom for indsatsen). Der vil blive lavet en permanent løsning på de to låger inden længe.


Sankt Hans

I år falder Sankt Hans aften på en lørdag. Klubhuset er som sædvanligt til rådighed for dem, der vil samles og holde Sankt Hans aften i Strandbo.


Bioaffald

Mange af os sorterer allerede bioaffald i vores helårsbeboelse. Nu får vi også mulighed for at sortere bioaffald i havesæsonen, så ubrugelige madrester og andet organisk affald kan genanvendes og blive til gødning og biogas. Biobeholderne bliver opstillet Signelilvej 62 og Engvej 67. Det sker den 5. juni.

Du får en køkkenkurv og grønne poser til bioaffaldet. De bliver omdelt den 6. juni.

Når du løber tør for poser, kan du hente nye i den overdækkede terrasse foran fælleshuset.

Du må ikke bruge andre poser til bioaffaldet end de grønne poser, som kommunen leverer. Sorter dit affald, det er guld værd.


Mærkning af skraldespande

Tirsdag den 5. juni vil Københavns Kommune ommærke alle vores 140-liters beholdere til dagrenovation i foreningen. Vi har tømning af beholderne dagen før – så vi skal lade beholderne stå ved indgangen til de enkelte haver. På denne måde sikrer vi, at chaufføren der skal ommærke beholderen, ikke skal ind i haverne og lede efter beholderne.


Tilskud til udskiftning af hæk og hegn

Foreningen yder tilskud til udskiftning af hæk og hegn, når det på forhånd er aftalt med bestyrelsen.

Der ydes ikke tilskud til hæk og hegn mellem de enkelte lodder, men til hæk der afgrænser haverne mod havegangene og foreningens ydre hegn. Er der tale om hegn, der deles med en villa-ejer skal der indgås en aftale med denne, da det forventes, at villa-ejeren betaler halvdelen af den samlede udgift.

Der ydes tilskud til såvel raftehegn som bræddehegn, dog således at tilskud til raftehegn beregnes ud fra, hvad et bræddehegn koster.

Tilskud til hæk andrager p.t. kr. 75,- pr. løbende meter, mens det for hegn andrager kr. 320,- pr. løbende meter.

De nærmere retningslinjer oplyses, når du forud for udskiftningen retter henvendelse til bestyrelsen.


Nyhedsbrev maj måned

Du kan downloade Nyhedsbrevet for maj måned her. Det er også sendt til din e-mail, hvis bestyrelsen har den.


Ekstraordinær generalforsamling

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 22. april foreligger nu. Er også udsendt pr. e-mail.


Retssagen

På den ekstraordinære generalforsamling kunne bestyrelsen orientere om udfaldet af kæringen af retssagen, og at man derfor anså sagen som afsluttet. Lettelsen over, at sagen var bragt til ende (om end med en ekstra regning til Strandbo) varede desværre ikke længere end to uger, idet JR nu har ansøgt om Procesbevillingsnævnets tilladelse til igen at kære sagens omkostninger. Denne gang Landsrettens kendelse. Såfremt procesbevillingsnævnet giver denne tilladelse, skal sagens omkostninger altså endnu engang prøves.


Droneopmåling

Foreningens lodder er blevet opmålt ved hjælp af drone. Det er kun selve lodstørrelserne der måles. Hvorvidt eventuelle korrektioner af lodstørrelser får indflydelse på havelejen, afgøres senere. Men lodstørrelsen har betydning for, hvor meget der må bygges i den enkelte have, og det er derfor vigtigt at få den korrekte størrelse oplyst inden man søger tilladelse til at bygge.


Tinglysning

Det er bekræftet, at tinglysning kun finder sted på to matrikler (hhv. Engvejs- og Strandvejsafdelingen) og ikke på de enkelte lodder.


Bestyrelsens hovedprioriteter

På bestyrelsesmødet 1. maj besluttede vi at fokusere kræfterne på fire hovedprioriteter ud over den daglige drift, der som den røde tråd har det til fælles, at vi nu starter fra bunden af med at give hele Strandbo et godt gammeldags 360 graders sundhedstjek. Målet er at sikre, at vi – med et endnu mere effektivt bestyrelsesarbejde og en plan, der fremtidssikrer Strandbos økonomi, infrastruktur og sammenhold – står stærkere i 2019:

● Udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet
● Gennemgang af vores vedtægter og ordensreglement
● Vedligeholdelsesplan for Strandbo
● Fortsættelse af fællespladsgruppens arbejde

Vi modtager meget gerne gode indspil fra jer alle til det her arbejde. Skulle nogle af jer ligge inde med nyttig viden, særlige juridiske, praktiske evner eller blot lidt fritid, man gerne vil byde ind med, vil det være meget værdsat. Kontakt bestyrelsen på info@hf-strandbo.dk eller ved næste åbent hus, hvis du vil bidrage til arbejdet.


Åbent hus

Bestyrelsen har besluttet fremover at holde åbent hus på den første onsdag i måneden (fortsat kl. 19.00-19.30). Næste gang er onsdag den 6. juni.


Fællesarbejde

Husk fællesarbejde for Engvej 65/Signelilvej 42-61 den 27. maj kl. 10.00-12.00.


Affaldssortering

Vi vil i denne sæson få indført bioaffaldssortering i foreningen. Mere information om det følger.


Udlejning/udlån

Der har været en række henvendelser om reglerne for udleje og udlån af sin kolonihave. Vedtægterne slår fast, at: ”Andele må ikke kommercielt udlejes eller på anden måde anvendes til handel eller erhverv.” Samtidig tillader vedtægterne, at: ”En andelshaver kan undtagelsesvis for et kortere tidsrum udleje eller udlåne sin have til tredjemand, hvis bestyrelsens skriftlige tilladelse er indhentet på forhånd.” Med andre ord, hvis nogen undtagelsesvist ønsker at låne sin have ud, skal man anmode bestyrelsen herom skriftligt. Den tidligere bestyrelse besluttede i 2017, at man ligeledes skal advisere sine naboer, hvis man låner sin have ud. På den måde minimerer vi utryghed om, hvem der kommer og går i vores forening.


Standerhejsning & ekstraordinær generalforsamling

Der er åbnet for vandet, og forårssolen er på himlen. Bestyrelsen glæder sig til at se alle til standerhejsning søndag 22. april kl. 10.00 i fælleshuset.

Vi indkalder i forbindelse med standerhejsning til ekstraordinær generalforsamling 22. april kl. 11.00. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet på at finde en kandidat til formandsposten og har besluttet at indstille Carsten Sander, Engvej 67F, til posten som formand for bestyrelsen i HF Strandbo. Carsten har været suppleant fra 2017-2018. Ved at vælge Carsten sikrer vi kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Vi er sikre på, at Carsten vil kunne løfte opgaven som formand for bestyrelsen. Se indkaldelsen her.

Spred det gode budskab og tag naboen under armen til standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling 22. april 2018 fra kl. 10.00. Vi glæder os meget til at se jer.
De bedste hilsner Bestyrelsen


Referat fra Generalforsamlingen

Tak for sidst til alle jer deltog på Hf. Strandbos årlige generalforsamling onsdag 14. marts 2018. Referatet kan læses her.


Opmåling af vores lodder ved hjælp af drone

Claus Josefsen fra Strandbos bestyrelse oplyser, at der bliver foretaget droneflyvning over Strandbo på onsdag som led i opdateringen af lodstørrelser i Strandbo.


Forår i Strandbo: Der åbnes for vandet!

Så bliver der endelig åbnet for vandet. Det sker lørdag 7. april, og der er garanti for forårsstemning!
Husk at der skal være lukket for stophanen til din have. Du må åbne kl. 14.


Tilbud på eftersyn af varmepumper

Lennart fra SMT-varmepumper, som tidligere har holdt demonstration af varmepumper ved klubhuset og efterset eksisterende pumper, har tilbud på serviceftersyn: Hvis man bestiller inden 14. april på dette link, er prisen 498,- for kolonihaver.


Skraldespande tømmes på mandage

Fremover kommer dagrenovationen mandag, og ikke tirsdag som i tidligere sæsoner.


Vandåbning udsat igen

På grund af frosten der ikke vil slippe os, ser vi os nødsaget til endnu en gang at udsætte åbning for vandet, denne gang til lørdag den 7. april kl. 10, så må vi håbe vejrguderne er med os.


Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Restaurant Krunch's selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S er udsendt til medlemmerne pr. mail, men kan også downloades her.


Generalforsamling

Årets generalforsamling finder sted onsdag d. 14. marts.

Sæt kryds i kalenderen, hvis det ikke allerede er gjort.

Indkaldelse følger. Vi glæder os til at se Jer alle igen!


Vand i hanerne

Der bliver åbnet for vandet lørdag 17. marts, hvis der ikke er hård frost.

Husk at der skal være lukket for stophanen til din grund.