Nyhedsbrev og kalendernyt

Der er udsendt nyhedsbrev, bl.a. med besked om:
● Fællesspisning 23. juni aflyst.
● Grøntcontainer i august aflyst (der kommer container 6. juli og 26. okt.).

Læs også om bl.a. havevandring, udleje af klubhus, samt nøgler.

Kalenderen er opdateret med tidspunkter for åbent hus hos bestyrelsen.


Forårsnyt

Der er udsendt nyhedsbrev, bl.a. med en bøn fra skraldemanden:
● Stil ikke skraldespanden ud på stien. Bilen skal kunne komme frem. Spande der stilles umiddelbart inden for en åben låge, skal nok blive tømt.
● Hvis din hæk vokser væsentligt ud over el-skabene, eller der er mindre end 3 m til hækken overfor, skal den klippes nu. Også dét skyldes hensynet til skraldebilen.

Læs også om bl.a. fællesarbejde, parkeringsforhold og ny ordning for grøntcontainere.


Referat fra ekstraordinær generalforsamling 8. maj

Så er der referat fra den ekstraordinære generalforsamling.


Loppemarked

Strandbos loppemarked finder sted 29. juni kl. 11-16.
Hvis du vil deltage: Skriv senest 19. maj til Gitte, Engvej 67 U, enten på SMS 5290 6920 eller mail gifa@outlook.dk.


Ekstra generalforsamling på fællespladsen 8. maj

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 8. maj kl. 17.30 med to emner, udskudt fra 20. marts:
Godkendelse af regnskab og budget.
Behandling af forslag om handicapparkering.


Referat fra årets generalforsamling

Så foreligger referatet fra generalforsamlingen 20. marts.


Så er vi i gang

Der er vand i hanerne.


Sæsonstart og vand i hanerne

Sæsonen 2024 begynder 1. april, som er påskedag.

Der åbnes for vandet så tæt på sæsonstart som muligt, forhåbentligt lørdag den 23. marts. – Der kommer besked i mail og på Facebook, når det nærmer sig.

Alle haver skal have lukket for stophanen ud mod den fælles vandforsyning senest onsdag den 20. marts kl. 10.00. (Man kan roligt gøre det tidligere, hvis man ikke allerede gjorde det i efteråret. Der er ingen fordel ved, at den står åben). Der kommer besked via Facebook, når der må åbnes for hanerne.


Generalforsamling 20. marts

Årets ordinære generalforsamling finder sted onsdag 20. marts kl. 19.00 i Restaurant Krunchs selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S.

Du kan se indkaldelse, regnskab og budget her, men de er også udsendt til medlemmerne som e-mail.


Fra kommunen om parkering

I dagtimerne (8.00-22.00) må gæster fremover kun parkere i tre timer på vejen omkring Strandbo. Vi kan som haveejere på 1 licens pr. have til heldagsparkering i havesæsonen, dvs. fra 1.april til 30. september.

Hent kommunens vejledning her.


Nyhedsbrev for december

Der er udsendt Nyhedsbrev for december til andelshavernes mailadresser:

● Husk generalforsamlingen 20. marts, og frist for indsendelse af forslag 15. februar. (Se detaljer lige her nedenunder)
● Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og (mindst) en revisorsuppleant. Se detaljer i nyhedsbrevet.
● Nyt om parkering: Fra 1. dec. er der 3-timers parkering på alle veje omkring Strandbo på hverdage kl. 8-22. I havesæsonen (apr.-okt.) vil haveejere kunne få licens til at parkere længere. Vi ved endnu ikke hvordan man søger om denne licens. Mere nyt følger.


Generalforsamling 2024

Næste års generalforsamling forventes afholdt on. 20. marts.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes senest 15. februar. Send det gerne i god tid, så bestyrelsen kan nå at tale med dig om det, hvis noget ønskes uddybet.
Hvis et forslag indebærer ændringer til vedtægter eller ordensreglement, skal det indeholde:
○ Begrundelse for forslaget.
○ Den eksisterende tekst/paragraf der foreslås ændret.
○ Den nye tekst/paragraf som den foreslås vedtaget.
○ Eventuelle konsekvensrettelser for resten af vedtægter/ordensreglement.