Bestyrelse og vedtægter

kolonihavehus

Bestyrelsen, valgt pr. 1. maj 2020.

Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28: formand
Claus Josefsen, Signelilvej 93: næstformand
Else Andersen, Signelilvej 29: kasserer
Jane Ivarsen, Signelilvej 59
Jesper Byrdorf, Engvej 65N

Jonas Goldin Diness, Engvej 67H: suppleant
Jesper Nykjær Jeppesen, Signelilvej 70: suppleant

Holger Andersen, Signelilvej 89: revisor
Tonny Ellegaard Christensen, Engvej 65P: revisor
Margit Nielsen, Engvej 65B: revisorsuppleant

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver, 2020:

● Affaldsansvarlig: Jesper N.J.
● Aflæsning af el og vand: Else
● Byggesager: Claus
● Fællesarbejde: Jonas
● Fælleshus: Jane
● Generel vedligeholdelse: Jane
● Haveplan, kalender, adresseliste: Else
● Havevandring: Jesper B og Jane
● Hjemmeside: Else
● Mail: Lene
● Nøgler: Jane (og Kurt)
● Overdragelse ved køb og salg: Jane og Else
● Åbning og lukning for vand: Jonas

Prioriterede projekter:
● Affaldspladser: Fuld affaldssortering i både Engvejs- og Strandvejsafdelingen
● Lovliggørelse: Beslutning om hvorvidt Hf Strandbo skal deltage i pilotprojekt
● Vedligeholdelse: Oversigt og plan for vedligeholdelse af Strandbos infrastruktur: Jesper
● Opdatering af ordensreglement

Vedtægter m.m.:
Strandbos vedtægter
Ordensreglement.

Referat fra generalforsamling 2019:
Klik her for at hente referatet.

Regnskab, budget og priser:
Driftsregnskab og status for 2019
Budget for 2020
Oversigt over priser i Strandbo.