Bestyrelsen, valgt pr. 23. april 2022.

Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28: formand
Jesper Byrdorf, Engvej 65N: næstformand
Else Andersen, Signelilvej 29: kasserer
Yahia Salman, Signelilvej 84
Nastja Arcel, Signelilvej 55

Jane Ivarsen, Signelilvej 59: suppleant
Jonathan J. Gelvan, Signelilvej 24: suppleant

Holger Andersen, Signelilvej 89: revisor
Tommy S. Hansen, Engvej 65G: revisor
Margit Nielsen, Engvej 65B: revisorsuppleant

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver, 2022:

● Affaldsansvarlig: Yahia
● Byggesager: Lene og Jesper (brandsikring)
● Fællesarbejde: Yahia og Jane
● Fælleshus, udlejning: Jane
● Generel dag-til-dag vedligeholdelse: Jane
● Haveplan, kalender, adresseliste: Else
● Hjemmeside: Else
● Mail: Lene
● Nøgler: Jane (og Kurt)
● Overdragelse og ændring af andelsbeviser: Henvendelse ved Åbent Hus; giv besked på forhånd.

Prioriterede projekter:
● Affaldspladser: Fuld affaldssortering i både Engvejs- og Strandvejsafdelingen
● Lovliggørelse: Beslutning om hvorvidt Hf Strandbo skal deltage i pilotprojekt
● Vedligeholdelse: Oversigt og plan for vedligeholdelse af Strandbos infrastruktur: Jesper
● Opdatering af ordensreglement

Vedtægter m.m.:
Strandbos vedtægter
Ordensreglement.

Referat fra generalforsamling 2022:
Klik her for at hente referatet.

Regnskab, budget og priser:
Driftsregnskab og status for 2021
Budget for 2022
Oversigt over priser i Strandbo.