Bestyrelsen, valgt 20. marts 2024

Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28: formand
Jesper Byrdorf, Signelilvej 60: næstformand
Yahia Salman, Signelilvej 84
Jonathan J. Gelvan, Signelilvej 24
Christine Poulsen, Signelilvej 92: kasserer

Jane Ivarsen, Signelilvej 59: suppleant
Maria Stenz, Signelilvej 52: suppleant

Tom Hansen, Engvej 65G: revisor
Nina Flagstad, Signelilvej 25: revisor
Margit Nielsen, Engvej 65B: revisorsuppleant

Vedtægter m.m.

Strandbos vedtægter
Ordensreglement
Referat fra generalforsamling 2024.

Regnskab, budget og priser

Driftsregnskab og status for 2023
Budget for 2024
Oversigt over priser i Strandbo.