Bestyrelsen, valgt pr. 19. april 2021.

Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28: formand
Jesper Byrdorf, Engvej 65N: næstformand
Else Andersen, Signelilvej 29: kasserer
Jane Ivarsen, Signelilvej 59
Nastja Arcel, Signelilvej 55

Kenneth Bo Jørgensen, Signelilvej 30: suppleant
Yahia Salman, Signelilvej 84: suppleant

Holger Andersen, Signelilvej 89: revisor
Tonny Ellegaard Christensen, Engvej 65P: revisor
Margit Nielsen, Engvej 65B: revisorsuppleant

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver, 2021:

● Affaldsansvarlig: Yahia
● Byggesager: Lene
● Fællesarbejde: Kenneth
● Fælleshus: Jane
● Generel dag-til-dag vedligeholdelse: Jane
● Haveplan, kalender, adresseliste: Else
● Hjemmeside: Else
● Mail: Lene
● Nøgler: Jane (og Kurt)
● Overdragelse ved køb og salg: Jane og Else
● Godkendelse og brandsikring: Jesper

Prioriterede projekter:
● Affaldspladser: Fuld affaldssortering i både Engvejs- og Strandvejsafdelingen
● Lovliggørelse: Beslutning om hvorvidt Hf Strandbo skal deltage i pilotprojekt
● Vedligeholdelse: Oversigt og plan for vedligeholdelse af Strandbos infrastruktur: Jesper
● Opdatering af ordensreglement

Vedtægter m.m.:
Strandbos vedtægter
Ordensreglement.

Referat fra generalforsamling 2019:
Klik her for at hente referatet.

Regnskab, budget og priser:
Driftsregnskab og status for 2020
Budget for 2021
Oversigt over priser i Strandbo.


nach oben