Haveforeningen Strandbo

Bestyrelse og vedtægter

kolonihavehus

Bestyrelsen, valgt 14. marts 2018.

Carsten Sander, Engvej 67F: formand
Jesper Nykjær Jeppesen, Signelilvej 70: næstformand
Else Andersen, Signelilvej 29: kasserer
Jane Ivarsen, Signelilvej 59
Claus Josefsen, Signelilvej 93

Jonas Goldin Diness, Engvej 67H: suppleant
Lene Vossbein Nielsen, Signelilvej 28: suppleant

Holger Andersen, Signelilvej 89: revisor
Tonny Ellegaard Christensen, Engvej 65P: revisor
Margit Nielsen, Engvej 65B: revisorsuppleant

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver:

● Affald/storskrald: Jesper
● Aflæsning af el og vand: Else
● Byggesager: Claus
● Fællesarbejde: Jonas
● Fælleshus: Jane
● Generel vedligeholdelse: Jane
● Haveplan, kalender, adresseliste: Else
● Havevandring: Claus og Jesper
● Hjemmeside: Jesper
● Mail: Carsten
● Nøgler: Jane
● Overdragelse ved køb og salg: Else og Jane
● Åbning og lukning for vand: Jonas

Projektarbejdstovholdere:
● Forretningsorden: Carsten
● Vedtægtsændringer: Carsten
● Vedligeholdelsesplan for infrastruktur: Jesper
● Fællesplads/-hus: Claus

Vedtægter m.m.:
Klik her for at hente Strandbos vedtægter og Ordensreglement.

Referat fra generalforsamling 2018:
Klik her for at hente Referatet fra generalforsamlingen 2018.

Regnskab og budget:
Klik her for at hente Driftsregnskab og status for 2017 og budget for 2018.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben